Disclaimer

De website www.spar.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Spar. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Spar.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Spar op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Spar wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Spar behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Aanbiedingen zijn geldig in de actieperiode zoals aangegeven op de website. Niet alle producten zijn in (alle) filialen of online te verkrijgen. Voor specifieke vragen over producten kunt u contact opnemen met de Klantenservice. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds wijzigen.

Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten.
Op deze website kunnen interactieve pagina’s aangeboden worden zoals reviews en Q & A’s. Spar is niet verantwoordelijk voor meningen en boodschappen die door bezoekers/gebruikers op de website geplaatst zijn, en deze meningen en boodschappen geven niet de mening of het beleid van Spar weer.
Voor meer informatie gaat u naar de klantenservice.

Copyright
Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Spar is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het is niet toegestaan deze site te framen.
Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Spar, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Spar is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.